Bejegyzés URL-átírása Symfonyban

Antal Áron • 2015. október 25.

Ha egy olyan linket látunk, ami így néz ki: /2015/10/bejegyzes-url-atirasa-symfonyban.html, már rögtön elmondja nekünk azt, hogy ezt a bejegyzést, 2015 októberében írták, és körülbelül mi a címe.

Az automatikus ParamConverterrel könnyen be tudjuk kötni a Post entityt a controllerbe, de kiegészülhet esetleg a bejegyzés dátumával?

Induljunk ki egy Post entityből.

<?php

namespace AntalAron\BlogBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity(repositoryClass="PostRepository")
 */
class Post
{
  /**
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  private $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   */
  private $title;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   */
  private $slug;

  /**
   * @ORM\Column(type="datetime")
   */
  private $created;

  /**
   * @ORM\Column(type="text")
   */
  private $text;

  // ...
}

A controllerben összekötjük a Post entityt a repositoryjában levő eljárással a ParamConverteren keresztül:

<?php

namespace AntalAron\BlogBundle\Controller;

use AntalAron\BlogBundle\Entity\Post;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\ParamConverter;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;

class PostController extends Controller
{
  /**
   * @Route("/{year}/{month}/{slug}.html", requirements={
   *   "year": "\d+",
   *   "month": "\d+"
   * })
   * @ParamConverter("post", class="AntalAronBlogBundle:Post", options={
   *   "repository_method" = "loadPostByYearMonthSlug",
   *   "mapping": {
   *     "year": "year",
   *     "month": "month",
   *     "slug": "slug"
   *   },
   *   "map_method_signature" = true
   * })
   */
  public function postAction(Post $post)
  {
    return $this->render('post.html.twig', ['post' => $post]);
  }
}

És a repository:

<?php

namespace AntalAron\BlogBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\EntityRepository;

class PostRepository extends EntityRepository
{
  public function loadPostByYearMonthSlug($year, $month, $slug)
  {
    $startTime = new \DateTime(sprintf('%s-%s-01', $year, $month));
    $endTime = clone $startTime;
    $endTime->add(new \DateInterval('P1M'));

    $post = $this->createQueryBuilder('p')
      ->where('p.slug = :slug')
      ->andWhere('p.created BETWEEN :start_date AND :end_date')
      ->andWhere('p.created < CURRENT_TIMESTAMP()')
      ->orderBy('p.created', 'ASC')
      ->setParameter('slug', $slug)
      ->setParameter('start_date', $startTime->format('Y-m-d'))
      ->setParameter('end_date', $endTime->format('Y-m-d'))
      ->getQuery()
      ->getOneOrNullResult();

    return $post;
  }
}

És kész is! Ha találna is a kért sluggal bejegyzést, de az máskor keletkezett, mint ami az URL-ben van, nem adja vissza, és 404-et dob.